Komuna Prishtinë Komuna Gjakovë Komuna Junik Komuna Prizren Komuna Kamenicë Komuna Kamenicë Prishtina Municipality Gjakova Municipality Junik Municipality Prizren Municipality Kamenica Municilaity Kamenica Municilaity Opština Priština Opština Đakovica Opština Junik Opština Prizren Opština Kamenica Opština Kamenica